THE SOMA 2014 (State of the Municipality Address)
(by ADMIN  8/22/2014)

Kagalang-galang na Sangguniang Bayan, mga mamamayan ng Bayan ng Dipaculao, mga panauhin, magandang araw po sa ating lahat.

Sa aking ika-7 taon mula nang ako ay pinagkatiwalaan ninyong mamuno sa inyo bilang inyong Punong Bayan, ikinararangal ko pong humarap sa inyo upang iulat ang mga nagawa natin sa loob ng nakaraang taon at mga planong ating inilatag para sa patuloy na pagsulong ng kabuhayan sa ating bayan.

Maalala ko sa isa sa aking mga pananalita noong nagdaang mga taon kung kailan sinabi ko ang ganito: “Our people can hope of an assured abundant blessing because their hope lies on the sure promises of its good leaders whose guide and counselor is God.”

Ito po ang naging panuntunan natin sa pagtahak sa tuwid na daan ng pamamahala sa ating bayan. At ito po ang mga naging bunga ng ating pagsisikap na maihatid ang mga paglilingkod na ating sinumpaan sa harap ng Diyos at ng tao:

Una Sa larangan ng Imprastraktura.

Sapagkat walang pag-unlad na makakamit kung walang nakahandang mga impraistraktura kaya ipinagpatuloy at ipinagpapatuloy po natin ang mga proyektong ito hanggang matapos.

1. Public Market Development
2. Pagpapailaw sa malalayong Barangay at mga sitio
3. Pag-aayos ng mga Spring Water Development Projects
4. Patuloy na pagpapaganda ng mga gusaling pampubliko at pamahalaan
5. At pagpapagawa ng mga impraistrakturang tumutulong sa ating mga magsasaka tulad ng mga multi-purpose dryers, farm-to-market roads at iba pa.


Pangalawa Sa larangan ng Ekonomiya at Pananalapi.

Dahil mahirap ang ating ating bayan ay sinikap at patuloy nating sinisikap na maragdagan ang kita ng kabang-bayan na siya naman nating ginagamit upang maiparating ang lahat ng serbisyo at alalay sa higit na nakararami at lubos na nangangailangan.

Noong nakaraang taon, 2013, tayo ay may “Tayang kabuuang kinita” na P 86,769,106.46 at ito ay ating hinati-hati sa mga sumusunod:

Pangkalahatang Serbisyo (General Services) 36,961,912.34
Pangkabuhayang Kaunlaran (Economic Dev’t.) 14,533,162.00
Panlipunang Kaunlaran (Social Development) 31,990,828.75

Kasama po ang pagpapaunlad sa Turismo sa ating ekonomiya. Patuloy po tayong humihikayat ng mga may salapi na mag-invest ng negosyo sa turismo. Saksi ang pagdami ng mga resort sa mga tabing-dagat lalo na sa Dinadiawan.

Tayo po ay aktuwal na nakakolekta noong 2013 ng P84,782,879.00, tumaas po ito ng 10% kumpara sa nakaraang taon 2012 na P77,148,713.87.

Ang ating 20% development fund ay dito po natin inilaan at ginastos batay sa ating pinagtibay na Panukalang Pamumuhunan Para sa Pagpapaunlad ng Bayan at Pagbabalangkas sa Taunang Pamumuhunan, tulad ng mga sumusunod:

1. Pagpapaayos ng mga serbisyong pampubliko at mga impraistrakturang pampubliko sa ating bayan 9,689,063.00
2. Pagkakaroon ng spring water development sa ibang Barangay 1,350,000.00
3. Pagbibigay ng tulong kabuhayan sa ating mga kapos na kababayan 280,000.00
4. Pagpapagawa ng mga core house para sa mga kababayang nasalanta 4,760,000.00
5. Pagpapaimplementa ng mga programa ukol sa pagprotekta at paglinang sa ating kalikasan 3,950,000.00
KABUUAN P 20,029,063.00


Ang 5% naman ay ating inilaan at ginastos sa mga programa at planong pinagtibay para sa kahandaan sa mga sakuna at kalamidad, tulad ng mga sumusunod:

PROYEKTO/PROGRAMA 2013
Construction of Drainage System ￿#34;South Pob. 990,000.00
Construction of Solar Powered Beacon at Borlongan and Mijares
224,800.00
Construction of Drainage System at North Poblacion 991,400.00
Purchase of Medicines 768,988.00
Purchase of Supplies 13,055.00
KABUUAN P 2,988,243.00

Ipinagmamalaki ko po ang ating Tanggapan ng Disaster Risk Reduction Management ay napili upang magpresent ng ating mga “BEST Practices” nitong nakaraang Provincial Disaster Risk Reduction Summit na ginanap sa Baler nitong nakaraang Hunyo.

Pangatlo Para sa kaunlarang Panlipunan.

Dito po naman natin inilaan at ginastos ang budget para sa bagay na ito.

a. Edukasyon

Ang pondo ng “Tanging Laang kaperahan sa Pagtuturo”(SEF) ￿#34; 2013 ay P1,584,618.44. Ito ay ginastos batay sa pinagtibay na resolusyon ng Local School Board. Ngayong taong 2014 tayo ay may estimated SEF na P1,996,056.13 at may actual na SEF mula January to June 2014 na P1,242,810.43. Kasama po rito ang laang gugulin para sa taong 2015 ang pagpapaayos ng kapulungan (Conference Bldg.) ng Dipaculao Central School at pagpipintura ng mga bubong ng gusaling paaralan ng elementarya.

b. Kalusugan at Nutrisyon

Programa 5% Cal. Fund MOOE Total
Medical Supplies &
Medicines (2013)
768,988.00
1,000,000.00 May kabuuang
1,768,988.00
Medical Supplies &
Medicines (2014)
1,799,076.00
1,000,000.00 May kabuuang
2,799,076.00


k. Panlipunang ￿#34; Alalay (Social Services)

Sa ilalim po ng ating administrasyon ay nakapagpagawa po tayo ng 48 core houses sa Barangay Dinadiawan sa tulong ng DSWD Region 3. Sinusuportahan din po natin ang programa ng DSWD na Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) para mabawasan ang kahirapan.

Ngayong 2015 madadagdagan po ang bilang ng 4P’s kasama na po ang mga IP’s at pagkakaroon po ng livelihood sa mga 4P’s bago matapos ang termino ng ating Pangulo para tuloy-tuloy po ang ating ibinibigay na tulong sa mahihirap.

Mula naman po sa ating lokal na pondo ay dito po naman natin ginamit ang inilaan para sa kaunlarang panlipunan:


Programa 2013 Jan.-June 2014
1. Assistance to Individuals in Crisis situation (AICS)
200,000.00
125,300.00
2. Day Care Program 614,000.00 297,600.00

Patuloy po nating itinataguyod ang batas laban sa Violence Against Women and Children. Katunayan po ay nagtayo po tayo ng Crisis Intervention Center para mapangalagaan ang mga batang inaabuso at ang mga nanay na sinasaktan.

d. Pangangasiwa o Pamamahala ng Basura (Solid Waste Management)

Upang mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran ay naglaan tayo ng P 450,000.00 para sa taong 2013 at P500,000.00 para naman sa taong kasalukuyan, 2014, para sa pagbabasura, krudo ng trak at sahod ng mga basurero.


Pang-apat Sa Kaunlaran ng Agrikultura

Tayo po ay naglaan ng halagang P3,669,552.76 at ginastos natin ito sa mga sumusunod na programa:

1. pagbibigay ng mga post-harvest facilities at mga makinang pambukid sa mga magsasaka
2. tulong kabuhayan sa mga kooperatiba
3. pagbibigay ng mga kagamitan sa pangingisda
4. pagbibigay ng mga hayop tulad ng gatasang kalabaw at baboy
5. pagbibigay ng 50% subsidy sa palay at libreng binhing mais at sari-saring pananim na buto ng mga gulay.

Panglima Sa Kaayusan at Kapayapaan

Bagama’t kakaunti ang ating tulong pinansiyal sa ating PNP Station at Fire Station ay buong karangalan kong ipinababatid sa inyo na halos walang gaanong mabibigat na krimen at sunog na naganap sa ating bayan noong nakaraang taon. Ito po ang tala:

1. Kampanya laban sa di-lisensyadong armas
2. Kampanya laban sa illegal na pangangahoy. 5,320 bd. ft. ng nilagareng kahoy ang nakumpiska simula 2013.
3. Kampanya laban sa mga wanted persons
4. Pagkakaroon ng presensiya ng mga pulis sa publiko
5. Patuloy na pagsupo sa mga krimen dito sa Dipaculao
6. “Bantay Aral” Project ￿#34; gift giving of school supplies (PNP)
7. “Pulis sa Hapag Kalinga” ￿#34; feeding program
8. “Haircut ni Manong Pulis” ￿#34; libreng haircut sa mga estudyante
9. Rumesponde sa 11 insidente ng sunog
10. Nakapag-inspect ng 337 na establisimiyento
11. Nagkaroon ng “Ugnayan sa Barangay”
12. Nakilahok sa programang Fire at Earthquake Drill
13. Nagkaroon ng “Kiddie Junior Fire Marshall”
14. Nagsagawa ng Lectures/Seminars Conducted sa mga barangay at paaralan
15. Pagtulong sa mga programa ng local na pamahalaan tulad sa:
a. lokal na eleksiyon
b. adbokasiya ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Council


Pang-anim Human Resource Development.

Ang isang organisasyon ay hindi kailanman makakausad hangga’t walang sapat na pondo para sa sweldo, pagsasanay, at iba pang benepisyo para sa lahat ng namumuno at manggagawa nito. Noong nakaraang taon, ang halagang
P38,619,260.39 ay inilaan para dito batay sa batas ng budgeting.

At hindi rin makakagalaw ang isang organisasyon kung walang nakalaang gastusin para sa maintenance and operating expenses. Noong nakaraang taon ay naglaan tayo at gumastos ng halagang P34,725,201.70 para dito.

Ganoon din po sa capital outlay na kung saan dito kinukuha ang pambili ng mga mahahalagang gamit. Nakaraang taon, naglaan tayo at gumastos ng P10,935,441.00.


Pangpito Kung noong nakaraang taon ay mayroon tayong laang gugulin na P86,769,103.46, ngayong taon ay mayroon tayong 92,948,724.00. Ito po ay tumaas ng 7.12%.

Ang halaga pong ito ay ating inilaan at ginagastos para sa mga sumusunod:1. Pangkalahatang Serbisyo (General Public Services) 41,915,165.40
2. Pangkabuhayang Kaunlaran (Economic Services) 14,851,507.56
3. Panlipunang Kaunlaran (Social Services) 36,182, 051.04
May KABUUAN 92,948, 724.00

Tulad po ng inilatag ko sa inyo, ang lahat ay para po mapabilis ang pagsulong ng ating bayan at mabawasan ang dami ng mga mahihirap dito.


I. Sa loob ng 6 na buwan mula noong Enero ay ito po ang ating mga naisagawa ng pangunahing pang-bayang gawain:


PROYEKTO/PROGRAMA JAN. ￿#34; JUNE 2014
Purchase of Medicines and Medical Supplies 1,799,076.00
Rehabilitation of Water System at Dinadiawan 465,113.00
Rahabilitation of Water System at Borlongan 465,113.00
Rehabilitation of Water System at Calaocan 465,113.00
Snacks/Meals during Alerto Semana Santa 12,540.00
Streamers/scenario materials 3,000.00
May KABUUAN 3,209,955.00

2014 20% Development Fund Amount
• Panlipunang Kaunlaran
1. Maintenance of Municipal Building ￿#34;
Anay Treatment
549,000.00
2. Multi-Purpose Hall ￿#34; Ipil 498,000.00
3. Multi-Purpose Hall ￿#34; Mucdol 998,000.00
4. Multi-Purpose Hall ￿#34; Ditale 498,000.00
5. Day Care Center ￿#34; Dinadiawan 399,000.00
6. Gate & Fence ￿#34;Diarabasin National High School 98,300.00
7. Day Care Center ￿#34; Digili-gili, Borlongan 399,000.00
8. Fence & CR ￿#34; Borlongan National High School 99,790.00
May KABUUAN 3,179,090.00
• Pangkalikasang Kaunlaran
1. Urban Cleaning 250,000.00
2. Street Cleaning Program 300,000.00
3. Construction of Drainage Canal ￿#34; South Poblacion 496,920.00
May KABUUAN 1,046,920.00
• Pangkabuhayang Kaunlaran
1. Concreting of Barangay Roads ￿#34; Laboy 199,000.00
2. Concreting of Barangay Roads ￿#34; Lipit 199,000.00
3. Concreting of Barangay Roads ￿#34; Buenavista 199,000.00
4. Concreting of Barangay Roads ￿#34; Sapang Kawayan 199,000.00
5. Concreting of Barangay Roads ￿#34; Maligaya 199,000.00
6. Concreting of Barangay Roads ￿#34; South Pob. 498,000.00
7. Installation/Maintenance of Street Light ￿#34; Puangi 498,200.00
8. Installation/Maintenance of Street Light ￿#34; Lobbot 548,000.00
9. Public Market Development 499,215.00
10. Improvement of Community Basketball Court 248,708.00
11. Purchase of Relocation Site ￿#34; Gupa 600,000.00
May KABUUAN 3,887,123.00

Ang mga proyekto at mga programang nabanggit ay nakalagay sa ating pinagtibay na Panukalang Pamumuhunan Para sa Pagpapaunlad ng Bayan at Pagbabalangkas sa Taunang Pamumuhunan na siyang nagiging gabay para sa ating patuloy na pag-unlad.

Sasamantalahin ko na rin po ang pagkakataong ibalita sa inyo na aprubado na ng DPWH ang halagang P4,000,000.00 (4 million pesos) para sa pagtatayo ng modernong transport terminal sa ating palengke, at inaprubahan na rin sa DA ang halagang P3,000,000.00 (3 million pesos) para sa concreting ng Farm to Market Road sa Barangay Salay. Na kasalukuyang ginagawa ngayon.


Pangwalo Para po sa susunod na taon, 2015, tayo po ay may tayang kabuuang kita na P P104,922,920.00. Ito po ay nahahati sa mga sumusunod:

Personnel Services 46,840,047.57
MOOE 22,149,384.00
Capital Outlay 1,250,000.00
20% Development Fund 19,239,024.00
Special Purpose Appropriations (SPA) 15,444,212.43
KABUUAN 104,922,920.00

Patuloy po tayong magbibigay ng tulong-alalay sa mga magsasaka, hindi lang ng palayan kundi pati rin sa maisan upang mapataas ang ani sa pagkaing-butil dito sa ating bayan.

Binubuhay natin ang industriya ng kape, simula sa Barangay Diarabasin. Sapagkat ang kape ay pang-araw-araw din natin iniinom maging sa buong mundo, ang mga magsasaka ng kape (coffee growers) ay atin ding bibigyan ng pag-alalay. Katunayan po ay magbibigay po tayo ng halagang P 100,000.00 para sa livelihood ng magsasaka ng kape sa Barangay Diarabasin.

Tinitiyak ko po sa inyo na ang ating pamamahala ay naaayon sa “Tuwid na Daan” ni Pangulong Benigno Aquino III. Siyasatin po ninyo sa bulletin board na nasa ibabang lobby ng ating Municipal Hall, Public Market at Municipal Health Office na kung saan nakatala ang lahat ang mga dokumento ng ating pagtalima sa Patakaran Para sa Buong Pagsisiwalat. Wala po tayong sikreto.

Hinihikayat ko ang mga magigiting na miyembro ng ating Sangguniang Bayan na magsabatas ng isang Kodigo o mga Alituntunin sa Turismo na angkop sa ating bayan. “Kapag may turismo, may trabaho,” sabi nga ng isang dating kalihim ng Turismo. Layunin natin na mapaghandaan na ngayon pa lang ang pagpapatupad sa gagawin ninyong Kodigo o mga Alituntunin sa Turismo sapagkat wala nang makapipigil sa pagdami ng mga turistang bibisita rito. Alam kong sa pamamagitan ng turismo ay hindi na tayo lubusang aasa pa sa Internal Revenue Allotment dahil pag may kodigo nang ipinapatupad ay tiyak ang kitang papasok hindi lang sa kabang-bayan kundi maging sa mga mamamayan.

Isama po sa inyong gagawing kodigo ang paglikha ng Municipal Tourism Office na mangangasiwa sa mga plano at programang pangturismo na magpapasok ng kita para sa lahat.

Tayo po ay lubos na nagpapasalamat, una, sa ating Sangguniang Bayan sa pangunguna ng ating Pangalawang Punong Bayan Teresita A. Obillo sa kanilang lubos na pakikiisa at pagsuporta sa inyong lingkod sa pagpapatibay sa mga pangunahing proyekto ng ating bayan.

Nagpapasalamat po tayo sa ating Acting MDRRMO Arturo L. Molina, Jr. sa kanyang kasipagan at aktibong mga pagkilos upang ang lahat ng mga plano para sa ating kahandaan pagdating ng mga sakuna at kalamidad ay maayos na maipatupad. Ang mga Barangay ay kanya na ring naturuan kung paano sila maging handa sa mga kalamidad dahil sila ang unang apektado.

Ganoon din po sa ating mahusay at masipag na Pinuno ng Tanggapan ng Kalusugang Pambayan Dr. Arturo A. Parilla, Jr. Sa kaniyang inisyatiba (initiative) ay mayroon na tayong Birthing Clinic na kung saan higit na ligtas ang mga nanay sa kanilang panganganak kumpara sa mga bahay lamang.

Sa ating Pinuno ng Tanggapan ng Pambayang Pagsasaka Reynaldo M. Pascua sa mahusay niyang pangangasiwa sa kaniyang tanggapan kaya lubos na nabibiyayaan ang ating mga magsasaka at mangingisda.

Ganoon din po sa ating Pinuno ng Pambayang Tanggapan ng Panlipunang Kapakanan at Pagpapaunlad Gng. Celestina A. Abellera sa aktibo nilang pagpapatupad sa lahat ng programa at proyektong pangkapakanan ng mga mamamayan. Kahit kakaunti po sila sa kanilang tanggapan ay maayos nilang nagagampanan ang marami nilang gawain.

Salamat din sa ating Pinuno ng Pagpapaunlad sa Pantaong Pinagkukunan Gng. Leticia F. Combis dahil siya ang nagsisilbing takbuhan ng mga empleyadong nangangailangan ng mga bagay kaugnay sa kanilang mga opisyal na gawain.

Nagpapasalamat din po tayo sa lahat ng kawani at pinuno ng lahat ng tanggapang lokal sa pangunguna nina: Pinuno ng Pambayang Pagpaplano at Kaunlaran G. Jaime R. Valdez, Pinuno ng Pambayang Paglalaang-Gugulin Gng. Remedios A. delos Santos, Pinuno ng Pambayang Inhenyerya Engr. Manuel C. Balbuena, Pinuno ng Pambayang Ingat-Yaman Gng. Maria Elena P. Chavez, Pinuno ng Pambayang Tanggapan ng Pagtaya sa mga Ari-arian Engr. Fortunato N. Cacanindin, Pinuno ng Pambayang Tanggapan ng Talaang Sibil G. Candido R. Velasco at ngayon ay pansamantalang ginagampanan ni Gng. Teresita Viloria at Pinuno ng Tanggapan ng Pambayang Talatuusan Gng. Eden M. Combis sa pakikiisa at pakikipagtulungan nila sa inyong lingkod sa pagpapatupad natin ng mga programang pangkaunlaran ng ating bayan.

Naniniwala ako na ang lahat ng ating pangarap na makita ang ating bayan at mga kababayan na nagtatamasa ng kaunlaran at kapayapaan kung tatalikuran natin ang pagkakanya-kanya, ang paninira at paninisi sa isa’t-isa. Mga kababayan, hinihiling ko ang inyong pakikiisa at pakikipagtulungan alang-alang sa higit na nakakakarami nating kababayan. Lahat po ng tagumpay ay alay namin sa inyo dahil kayo po ang dahilan kaya kami naririto.

Tulad po ng nauna kong sinabi: OUR PEOPLE CAN HOPE OF AN SSURED ABUNDANT BLESSINGS BECAUSE THEIR HOPE LIES ON THE SURE PROMISES OF ITS GOOD LEADERS WHOSE GUIDE AND COUNSELOR IS GOD.

Let us change our crooked ways and move forward to a bright future. Maraming salamat po at magandang umaga muli sa inyong lahat.
See more News